Polityka Prywatności

Poniższe zasady regulują przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy w szczególności osób odwiedzających strony internetowe www.pneuhage.pl; www.pneustore.pl ; sklep.pneuhage.pl  (dalej „strona internetowa“) i ich zarejestrowanych użytkowników oraz klientów Interpneu Polska sp. z o.o, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej „Klient").

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Interpneu Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninko koło Poznaniu przy ul Drukarskiej 42, KRS: 0000112103 (dalej „My”, „Interpneu Polska”)

Interpneu Polska wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. Możesz się z nim skontaktować:

  • kierując maila na adres e-mail: iod@remove-this.pneu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych Interpneu Polska, ul. Drukarska 42, 62-023 Koninko k. Poznania.

 

Skąd mamy Twoje dane? Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub subskrypcji newsletteru a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie głównie w procesie zamówienia na naszych witrynach internetowych. Dane te obejmują między innymi adresy e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności oraz adres dostawy.

Dane uzyskane zostały również za pomocą plików cookies. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć ofertę produktów i usług, Interpneu Polska wykorzystuje informacje o produktach zakupionych przez klientów. Jeśli masz włączone przechowywanie cookies przeglądarki oraz zgodę na ich wykorzystanie, Interpneu Polska uzyskuje informacje o odwiedzinach stron internetowych, oglądaniu produktów i innej aktywności na stronie.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Aby zrealizować zamówienie i wypełnić umowę między Interpneu Polska a Tobą, używamy Twojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności począwszy od rejestracji, przetwarzania zamówienia, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów. Jeśli te informacje nie zostanie dostarczona, Interpneu Polska nie będzie w stanie obsłużyć Twojego zamówienia. Dane te przetwarzamy również w celu obsługi zgłoszeń, które kierujesz do Interpneu Polska jak również do kontaktu z Tobą w tym w związku ze świadczeniem dla Ciebie usług. W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klientów, możemy wykorzystywać informacje dotyczące nazwy użytkownika i adresu e-mail w oknie czatu na stronie internetowej. Wypełniając dane, zgadzasz się na przetwarzanie danych w tym konkretnym procesie obsługi.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, kierując się przy tym podstawą prawną jaką jest niezbędność przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). W szczególności:

 

  • podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Tobą umowy
  • ewentualnego zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń
  • zapewnienia bezpieczeństwa płatności i realizacji zobowiązań stron
  • dodania nowych kontrahentów do bazy i kartotek klientów w celu zapewnienia sprawnej organizacji Interpneu Polska oraz utrzymania współpracy
  • obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami
  • marketingowych (jeśli się na to zgodzisz), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług, dystrybucji newsletteru, organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych. Akcję marketingowe prowadzone są poprzez wpisanie Ciebie do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie stosownie do treści wyrażonych przez Ciebie zgód.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Interpneu Polska: dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Interpneu Polska, agencjom reklamowym i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Interpneu Polska w stałym stosunku zlecenia.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń prawnych, w postaci standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firmy Google LLC.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia wynikających z niej roszczeń, przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (przy czym maksymalny okres przechowywania to 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy).

Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych przetwarzamy Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia.

Dalsze przetwarzanie danych osobowych poza określonych terminach jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawnych mających zastosowanie do Interpneu Polska.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

W celu lepszego dostosowania prezentowanych przez nas treści i reklam do potrzeb i zainteresowań klientów, przetwarzamy dane klientów w celach profilowania i badania ich preferencji.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo żądania od Interpneu Polska dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych traktujemy priorytetowo. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem.  Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem. Wszyscy pracownicy Interpneu Polska, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych przy realizacji wskazanych powyżej celów są zobowiązane do zachowania poufności.

 

Postanowienia końcowe

Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem 25.05.2018 r.

 

 

 

Pneuhage

Pneuhage to kompetentny partner w dziedzinie ogumienia oraz felg. Specjalizujemy się w sprzedaży, profesjonalnym doradztwie, jak również kompleksowych usługach serwisowych.

Serwisy opon Pneuhage oferują opony każdego typu: osobowe, dostawcze, 4x4, SUV, VAN, ciężarowe, przemysłowe i rolnicze. Dystrybuujemy opony wszystkich renomowanych marek: Continental, Michelin, Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Dunlop, Fulda, Uniroyal, Firestone, Hankook i wiele innych.

Oferujemy również szeroką gamę felg znanych europejskich marek: felgi stalowe    i  aluminiowe w bardzo wielu modelach oraz wariantach: srebrne, czarne, polerowane, chromowane, matowe i wiele innych.

Dostępne usługi w serwisach Pneuhage: wymiana, przechowalnia, naprawa oraz wyważanie opon, wymiana oleju, pompowanie kół gazem Pneufill (mieszanka gazu azotowego), serwis klimatyzacji, serwis mobilny.